– Viktig å få på plass gymsal og finne plass til kulturskolen