Sa nei til vindkraft, men vil forske på kjernekraft