Lukker tilsynet - advokat er kritisk til Kirkelig fellesråd