Innbrudd hos bedrift – politiet etterlyser tips i saken

foto