Foto: Privat

– Det handlet om menns frykt for å miste makt

Rut Ugland, tidligere sogneprest.

– Den kampen hadde jeg ikke orket å ta

Sissel Alsvik Øygarden (27), kapellan i Barbu.

Kvinner i kirken: - Rut måtte vigsles mens biskopen var borte

Der andre ble beskyttet av norsk lov, var Rut Ugland prisgitt mannens tolkning av Bibelen. Som ung prest fikk hun jobbe på nåde, og ble regelrett ekskludert fra personalmøter og fellesskap med kolleger.