Stor overkapasitet - barnehageavdelinger står i fare for å bli nedlagt

foto