Håndverkerne og næringsforeningen er bekymret

foto