Ber trafikksikkerhetsutvalget se på Sandsmyra

foto