Vedtok liste over farlige skoleveier i 2017 – ingen er utbedret

foto