12 eldre kvinner i Lillesand har ingen rett til sykehjem

foto