– Vi spør rett ut hva de har tenkt å gjøre hvis de blir gravide