Kommunen skal ansette – søker fra Serbia har meldt sin interesse

foto