Vraker ikke VA-prosjekt på Engesland:– Dyrere for alle andre abonnenter i kommunen

foto