De siste renteøkningene, sammen med innføring av merverdiavgift på elbiler og kraftig økning i bilavgiftene fra nyttår, i tillegg til den sterke prisstigningen på en rekke områder, har satt nybilkjøpet på vent for mange.

Det var stille i bilbutikkene i september, og nybilkjøperne uteble i stor grad. Totalt endte september med 10 342 førstegangsregistrerte nye personbiler. Det er 29,4 prosent færre enn samme måned i fjor.

Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken i en pressemelding.

– Opplever merkbart trangere tider

– Mange har det tøffere nå enn for bare et år siden, og vi hører tydelige signaler fra både folk og bransje om at ytterligere økninger i avgiftene ikke er det man trenger. Nå er det viktig at finansministeren tar signalene, i stedet for å ta «for mye Møllers tran» ved å øke avgiftene eller røre momsgrunnlaget for 2024, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i pressemeldingen.

September er trolig den måneden der registeringstallene er minst preget av kontrakter inngått tidligere i år, for de bilene er i stor grad utlevert.

– Tallene vi ser nå gir et godt bilde av dagens situasjon: Bransjen må jobbe mye hardere for hvert eneste nybilsalg. Mange har biler på lager, men selv kort leveringstid og gode rabatter er ikke nok til å trekke kundene til bilbutikkene. Folk opplever merkbart trangere tider og har satt seg på gjerdet, det vil si at de beholder den bilen de har en stund til, sier Solberg Thorsen.

Registreringstakten sank ytterligere fra august da antall nybilregistreringer endte 10 prosent bak august i fjor. Med enda en mulig renteøkning i desember og merkbare økonomiske utfordringer for mange, er det lite som tilsier høy fart i nybilsalget i årets tre siste måneder.

Rekordhøy elbilandel

Tross et lavt registreringstall for nye personbiler, ble elbilandelen rekordhøy for september som enkeltmåned: Hele 87 prosent av samtlige nybilregistreringer var elbiler, noe som er den høyeste elbilandel i en enkeltmåned noensinne. Så langt i år utgjør elbilandelen drøyt 83 prosent av alle førstegangsregistrerte nye personbiler – det er en markedsandel for elbiler som har vært ganske stabil gjennom hele året, står det i pressemeldingen.

2023 ligger 7,1 prosent bak fjoråret.

Ved inngangen til oktober var det totalt 95.497 førstegangsregistrerte nye personbiler. Det er 7,1 prosent færre enn i samme periode i fjor.

2022 hadde et uvanlig høyt antall nybilregistreringer, og i desember ble det satt ny registreringsrekord i en enkeltmåned med nesten 40 000 nye biler. Det skjedde etter at det ble varslet innføring av moms på elbiler og kraftige avgiftsendringer fra 1. januar 2023.

Moms- og avgiftseffekten slår inn

Opplysningsrådet for veitrafikken opplyser at 2022 hadde et uvanlig høyt antall nybilregistreringer, og at det i desember ble det satt ny registreringsrekord i en enkeltmåned med nesten 40 000 nye biler. Det skjedde etter at det ble varslet innføring av moms på elbiler og kraftige avgiftsendringer fra 1. januar 2023.

– Nå ser vi tydelig effekten av dette. Kombinasjonen av moms på elbiler, betydelige avgiftsendringer og en kraftig generell prisstigning og mange renteøkninger, har ført til at mange enten er avventende og utsetter eller til og med kansellerer nybilkjøpet, sier Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).