Ønsker avkjørsel fra Grøgårdsmyr til riksveien

foto