Trafikkulykker, vold og innbrudd i «Buns N' Roses»