Færre konkurser, men flere tvangsoppløsninger

foto