Mange ledige barnehageplasser - og det blir flere

foto