Ber Miljødirektoratet gripe inn mot svovelutslipp

foto