Krever tillatelse til utbygging – har hyret advokathjelp etter manglende svar

foto