Lillesand kommune får tilskudd til svømmeopplæring

foto