Avvikler nasjonal ventekarantene fra og med 1. juli

foto