- Et eksempel til etterfølgelse, mener imponert minister

foto