Mangeårig medlem forstår ikke trafikksikkerhetsutvalgets vurderinger

foto