Mangeårig medlem forstår ikke trafikksikkerhetsutvalgets vurderinger