Når flertallet vet best – Ja, er det alltid slik?

foto