Vil beholde alle barnehagene til tross for økende overkapasitet

foto