Krever omgjøring: - Veivedtaket er i strid med nasjonale føringer

foto