Anbefaler å bruke 10 millioner på skifer og brostein i gågata