foto
PÅ RASSTEDET: Trond Heia avbildet i rasområdet dagen etter raset på E18. Foto: Jon Andreassen

– Slik det ser ut nå, vil alle fire felt kunne åpnes onsdag morgen. Om vi ikke blir rammet av streiken.