Buss og bil kolliderte - en kjørt til sykehus

foto