Turområdet langs Grimeelva på Kaldvell stenges grunnet fare for dambrudd og flom.

Det skriver kommuneoverlege og beredskapskoordinator i Lillesand kommune, Thor-Erling Engemyr, i en pressemelding.

– Mye nedbør den siste tiden har medført høy vannstand i Grimevann. Det foregår utbedringsarbeid av den øverste demningen. Av forsiktighetshensyn stenges turområdet på Kaldvell på ubestemt tid, inntil vannstand synker og/eller arbeide på demningen ferdigstilles.

Kommunen henstiller turgåere om å benytte andre av våre flotte områder.

– All ferdsel i stengte turområde er på egen risiko, skriver Engemyr.

Mye nedbør har ført til store vannmengder i Grimevann. Foto: Truls Bjørkum Larsen