79.000 kroner til overvåking og prøvefisking av hummer