Legger om: – Vi er spente. Det er en stor endring.