Spar den nye skolen bygg ut Borkedalen og bevar Brentemoen

foto