På nyttårsaften skal vi bruke 16 millioner kroner i Lillesand

foto