Her har det vært flest sykmeldinger under pandemien