Utsatte sak om reguleringsendring av friområde

foto