Privat giver donerer den første hjertemaskinen - Nå skal det samles inn til maskin i Lillesand

foto