Kutter tre millioner og ber kontrollutvalget gå igjennom overskridelsene

foto