Stor usikkerhet rundt gågate-pris: – Her kommer pengene til å rase ut

foto