Beslagla førerkort etter mistanke om ruskjøring

foto