Vi skal både utvikle og ta vare på kommunen vår

foto