Nok en usikker gjenåpning av den viktige veistubben Viadukten- Møglestu