Avviser at pustealarm i fengselet var ødelagt

foto