Så stort ble underskuddet på den aller siste gallaen