Spør om mobildekning: – Dekningskartene er upålitelige