Kulturminnevernet skeptisk til restaurant-utvidelse

foto