Kulturminnevernet skeptisk til restaurant-utvidelse