Provosert av kommunal dispensasjonssøknad i ferien

foto