Mente professorene på UiA fortjente dødsstraff – gikk til sak etter bortvisning

foto