Foreslår å trekke Lillesand ut av byvekstavtalen

foto